obrazField.value.name

Przebudowa dróg gminnych - ulice : 11-Listopada, Kościelna, Kościuszki, Sejmowa, Trębacka, Niecała wraz z infrastrukturą we Włodawie oraz modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego

22-12-2009

W tym miesiącu zakończyliśmy dwa zadania:  

1. Przebudowa dróg gminnych - ulice : 11-Listopada, Kościelna, Kościuszki, Sejmowa, Trębacka, Niecała wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, infrastruktura telekomunikacyjna) we Włodawie w ramach projekt pt. "Poprawa połączeń komunikacyjnych w zabytkowym centrum Włodawy - "Miastem Trzech Kultur" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Powierzchnia kostki krakowskiej blisko 10 000 m2. Generalne Wykonawstwo. 

2. "Modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego" w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2007-2013. Zmodernizowane ulice: 14-go Czerwca, 3-go Maja, Armii Krajowej, Kołątaja, Piłsudskiego, Poprzeczna, Spadowa, Szewska. Partner Konsorcjum.

Przebudowa dróg gminnych - ulice : 11-Listopada, Kościelna, Kościuszki, Sejmowa, Trębacka, Niecała wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, infrastruktura telekomunikacyjna) we Włodawie

wlodawa 010
wlodawa 009
wlodawa 007
wlodawa 002
wlodawa 001
wlodawa 055
wlodawa 054
wlodawa 057
wlodawa 047
wlodawa 046
wlodawa 043
wlodawa 036
wlodawa 035
wlodawa 033
wlodawa 012

Modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego

Janow Lubelski 016
Janow Lubelski 013
Janow Lubelski 005
Janow Lubelski 004
Janow Lubelski 019
Janow Lubelski 017